Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Oblikovanje Bola kao jedinstvenog turističkog odredišta s Akcijskim planom 2007.-2009.


Research area : Sustainable tourism development

Project manager : Ph.D. Sanda Čorak

Performer :

Implementation period : 2007

Client :


Contributors


Naručitelj: Općina Bol

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Studija predstavlja strateški okvir za turistički razvoj općine Bol utemeljen na suvremenim premisama razvoja turističkih destinacija i instrument je za sustavni pristup i koordinaciju aktivnosti i aktera u realizaciji turističke vizije destinacije. Ciljevi su:

  • Definirati u lokalnoj zajednici prihvaćenu i podržanu viziju općine Bol kao turističke destinacije te postaviti ciljeve turističkog razvoja
  • Definirati strategiju razvoja sukladno viziji, a u odnosu na proizvodni miks i upotrebu prostora
  • Definirati operativne aktivnosti kojima se provodi postavljena strategija, uključujući njihov vremenski horizont i nositelje odgovornosti.

Projektom se daje javni koncepcijski okvir i operativni program djelovanja svih nositelja turističke politike općine Bol u koji su ugrađeni svi elementi turističke politike općine kao pretpostavke za donošenje odluka na razini destinacije, u turističko-ugostiteljskim poduzećima i drugim gospodarskim subjektima. Studija je i važan izvor informacija za potencijalne ulagače u turistički sektor općine.

Sadržaj projekta:
Općina Bol doživljava u proteklih desetak godina iznimno intenzivno razdoblje turističkog razvoja. Istovremeno, nedovoljno usmjeravan turistički razvoj prijeti narušavanju jedinstvenih prirodnih i tradicijskih odlika prostora i njegovim pretvaranjem u nediferenciranu i turističku aglomeraciju, čiji prolaz na tržištu određuje niska cijena. Studija nastoji odgovoriti na pitanja kako se boriti s negativnim tendencijama u razvoju bolskog turizma, kao što su onečišćenje okoliša i prekomjerno iscrpljivanje prihvatnih uvjeta prostora, što je vizija turističke destinacije Bol i na kojim atributima treba graditi prepoznatljivu i jedinstvenu ponudu, odnosno koje su odrednice strategije razvoja. Na kraju studije razrađuju se ključne pretpostavke provedbe razvojne strategije kreiranjem akcijskih planova koji precizno i detaljno iznose aktivnosti koje je potrebno poduzeti u realizaciji strategije.

Godina završetka: 2007.