Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Studija opravdanosti uvođenja turističke autobusne linije u Zagrebu


Research area : Sustainable tourism development

Project manager : Ph.D. Davor Krasić

Performer :

Implementation period : 2007

Client :


Contributors


Naručitelj: Gradsko poglavarstvo grada Zagreba

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
U promišljanju turističke ponude grada Zagreba već je u nekoliko navrata i s različitih mjesta
dolazila inicijativa da se uvede turistička autobusna linija za obilazak i razgled zagrebačkih turističkih atrakcija. Inicijativa se uvijek pozivala na primjere iz drugih europskih gradova, posebice turističkih metropola, koje imaju takve turističke linije. Iako dobronamjerne, ponekad su usporedbe bile neprimjerene jer su kao primjeri uzimani gradovi koji ostvaruju deseterostruko veći turistički promet od Zagreba. Da bi se izbjeglo brzopleto donošenje odluka o ovoj temi Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba je odlučilo naručiti izradu studije koja bi sveobuhvatno i argumentirano istražila sve relevantne aspekte uvođenja turističke autobusne linije, ocijenila njenu opravdanost i predložila najbolji način njene organizacije.

Sadržaj projekta:
Sadržaj studije podijeljen je u devet poglavlja u kojima se, osim uvodnih i zaključnih razmatranja na početku i kraju teksta, analizira kretanje turističke potražnja u Zagrebu u zadnjih pet godina te daje prognoza potražnje za sljedeće tri godine, u kojem vremenu bi linija trebala stabilizirati svoje funkcioniranje i poslovanje. Također, ocjenjuje se turistička atrakcijska osnova Zagreba i njegove najbliže okolice i definira njen smještaj u prostoru grada. Daje se osvrt na postojeću ponudu obilaska turističkih atrakcija u Zagrebu a kao usporedni pokazatelji analizirani su primjeri turističkih linija u europskim gradovima koji su po turističkom prometu slični Zagrebu. Jedno poglavlje posvećeno je analizi rezultata prethodno spomenutog izvornog istraživanja na uzorku inozemnih turista i posjetitelja. U poglavlju u kojem se definira prijedlog turističke linije u Zagrebu detaljno se obrazlažu turistički, prometni, organizacijski i ekonomski kriteriji na temelju kojih je izrađen prijedlog. Osmo poglavlje analizira financijske učinke uvođenja turističke linije sa svim neophodnim financijskim pokazateljima i kvantifikacijama.

Godina završetka: 2007.