Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Uloga posebnih oblika turizma u razvoju destinacije: primjer kulture, umjetnosti i sporta


Research area : Strategic planning in tourism

Project manager : Ph.D. Sanda Čorak

Performer :

Implementation period : 2019.

Client :


Contributors


Cilj istraživanja jest utvrditi doprinos kulture, umjetnosti i sporta u podizanju kvalitete turističke destinacije te razraditi smjernice za uspješniji razvoj kulturnog i sportskog turizma u kontekstu smanjenja prostorne polarizacije i sezonalnosti hrvatskog turizma.