Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Indeks turističke razvijenosti za 2022. godinu


Research area : Development of research methods

Project manager : Ph.D. Zoran Klarić

Performer :

Implementation period : 2022

Client :


Contributors


Dostupne su nove vrijednosti Indeksa turističke razvijenosti (ITR) za 2021. godinu na razini svih 556 jedinica lokalne samouprave u RH. ITR je rezultat višegodišnje suradnje Instituta za turizam i Ministarstva turizma i sporta RH, a osnovna svrha indeksa je osiguranje kvalitetne analitičke podloge za efikasnije vođenje turističke politike na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Osim toga, motiv za izradu ITR indeksa proizašao je i iz potrebe za kvalitetnim i preciznim definiranjem stupnja turističke razvijenosti jedinica lokalne samouprave kao osnovnih teritorijalnih jedinica u Hrvatskoj, kako bi se uspostavio učinkovit i transparentan sustav koji će ublažiti aktualne neravnomjernosti u turističkom razvoju Hrvatske te bolje valorizirati njene resurse. Indeks se izračunava jednom godišnje, a temelji se na pet osnovnih pokazatelja koji su egzaktni, transparentni i objektivni te lako dostupni za sve gradove i općine u Hrvatskoj na godišnjoj razini, a gradovima i općinama omogućeno je jednostavno praćenje promjena u stupnju turističke razvijenosti po svakom od pokazatelja, kao i planiranje njihova razvoja. Radi se o slijedećim pokazateljima: (1) broj postelja, (2) broj postelja u hotelima i sličnim smještajnim objektima, (3) broj turista, (4) broj noćenja i (5) broj zaposlenih u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, pri čemu se svi pokazatelji računaju u apsolutnim i relativnim vrijednostima. Vrijednosti indeksa kreće se u rasponu od nula do maksimalno 40, pri čemu su sve JLS prema stupnju turističke razvijenosti podijeljene u 5 razreda, od onih najmanje razvijenih kod kojih je vrijednost indeksa nula pa do najrazvijenijih kod kojih je vrijednost ITR indeksa veća od 30.

Vrijednost indeksa turističke razvijenosti za 2022. godinu je od danas dostupna na stranicama Instituta za turizam. 

Koristeći poznatu metodologiju, Institut za turizam je indeks turističke razvijenosti za jedinice lokalne samouprave izračunao na temelju podataka iz sustava eVistitor te podataka Državnog zavoda za statistiku o stanovništvu i zaposlenosti. 

Osim interaktivne mape, dostupna je i Excel datoteka u kojoj se nalaze indeksi turističke razvijenosti za sve jedinice lokalne samouprave u razdoblju od 2017. do 2022. godina.

Interaktivna mapa - Indeks turističke razvijenosti za 2022. godinu

Detaljnija metodološka objašnjenja vezana za izračun ITR indeksa mogu se naći na slijedećoj poveznici: https://www.iztzg.hr/hr/metodologija_itr/