Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Podloga za strategiju razvoja i održivog upravljanja povijesnom jezgrom grada Varaždina


Research area : Sustainable tourism development

Project manager : Ph.D. Neven Ivandić

Performer :

Implementation period :

Client :


Contributors


Naručitelj: Grad Varaždin

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Izrada podloge za osmišljavanje strategije razvoja i održivog upravljanja povijesnom jezgrom grada Varaždina kao dokumenta kojim se, nakon usvajanja ključnih prostornih planova, a poglavito Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre (UPU), želi poduzeti sljedeći logičan korak u vođenju procesa revitalizacije povijesne jezgre Varaždina kojji predstavlja ne samo značajan pothvat urbane obnove, već je svakako i ključna poluga u izgradnji regionalne konkurentske pozicije Varaždina u cjelini kao suvremenog grada visoke kvalitete življenja.

Sadržaj projekta:
"Podloga za strategiju razvoja i održivog upravljanja povijesnom jezgrom grada Varaždina"ima za cilj na konceptualnoj razini razmotriti mogućnosti i pretpostavke za pretvaranje jezgre u privlačan prostor za rad, život i posjetu, odnosno:a) usmjeravanje uređenja prostora i restauracije (dijela) građevinskog fonda povijesne jezgre, te b) usmjeravanje društvene i gospodarske revitalizacije jezgre. Dokument pridonosi procesu revitalizacije povijesne jezgre kako bi se pridonijelo konkurentnosti Varaždina u cjelini. "Podloga za strategiju razvoja i održivog upravljanja povijesnom jezgrom grada Varaždina"izrađena je slijedeći temeljna pravila strateškog planiranja. Dokument je podijeljen u tri osnovna segmenta: i) Ocjena stanja, ii)Strategija održivog razvoja i iii) Implementacija, te kritički sagledava faktore uspjeha revitalizacije povijesne jezgre, postavlja viziju razvoja, strateške odrednice i implikacije na uporabuprostora kao što i sagledava ključne odrednice njegove provedbe kroz organizaciju vođenja procesom do akcijskog plana predvidivih potrebnih aktivnosti. U konačnici je predstavljen program 'Varaždinska kuća' kao pilot projekt koji na mikro planu ilustrira premise revitalizacije povijesne jezgre.

Godina završetka: 2008.