Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Plan razvoja turizma destinacije Benkovac


Research area : Sustainable tourism development

Project manager : Eduard KUŠEN

Performer :

Implementation period : 2005

Client :


Contributors


Naručitelj: Gradsko poglavarstvo grada Benkovca

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Izraditi programski dokument koji će usmjeravati dugoročan, sustavan razvoj turizma na području grada Benkovca kako bi turizam postao jedna od glavnih gospodarskih djelatnosti i mehanizam ekonomske, društvene i kulturne revitalizacije tog područja.

Sadržaj projekta:
Ovaj razvojni plan sustavno usmjerava dugoročan i održiv turistički razvoj općine Benkovac i predlaže konkretne projekte ostvarive unutar petogodišnjeg razdoblja kao smjernice dugoročnog razvoja. S obzirom na navedene ciljeve bilo je potrebno utvrditi resursnu osnovu grada Benkovca, definirati turističke zone s pripadajućim atrakcijama, turističkim aktivnostima i potrebnim sadržajima za njihovu turističku valorizaciju, utvrditi potražnju za potencijalnim turističkim proizvodima u užem i širem okruženju, identificirati proizvode i pozicioniranje koje naglašava jedinstvenost područja, definirati projekte kojima će se realizirati postavljena vizija i pozicioniranje i njihova vremenska dinamika realizacije, te postaviti organizacijsku osnovu za koordinirani razvoj i upravljanje turizmom grada Benkovca. U razvoju studije korištene su sljedeće metode: rad na terenu, konzultacija s nosiocima turističkog razvoja i analiza tržišta.

Godina završetka: 2005.