Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Plan razvoja turizma općine Malinska-Dubašnica


Research area : Sustainable tourism development

Project manager : Sanda WEBER

Performer :

Implementation period : 2002

Client :


Contributors


Naručitelj: Turistička zajednica općine Malinska

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Planom razvoja turizma destinacija dobiva dokument u kome se na temelju ocjene tržišne pozicije predlažu osnovne postavke i strategija razvoja turizma. Turizam je odabran kao strateški najvažniji i najperspektivniji dio gospodarstva općine Malinska-Dubašnica, jer komparativne prednosti kojima raspolaže mogu u najkraćem roku aktivirati postojeće resurse te inicirati razvitak novih sadržaja koji će utjecati na stvaranje novih vrijednosti i rezultirati povećanim zapošljavanjem lokalnog stanovništva. Kako bi se predviđena strategija razvoja mogla operacionalizirati, daje se prijedlog ključnih razvojnih projekata kojima prije svega valja: unaprijediti komunalnu infrastrukturu i urediti urbanu jezgru Malinske, urediti destinaciju, unaprijediti hotelski proizvod stvaranjem nove tržišne marke, repozicionirati Malinsku intenzivnijim i usmjerenijim marketingom destinacije, definiranjem novih promocijskih konstanti i izradom svih potrebnih materijala, te povećati specijalistička znanja zaposlenih u turizmu poticanjem organizacije obrazovnih seminara.

Sadržaj projekta:
U prvom dijelu studije opisuje se i analizira temeljni razvojni okvir, turistička ponuda i potražnja, te podaci o gospodarstvu, prometu, komunalnoj infrastrukturi, zaštiti okoliša i načinu upravljanja prostorom. U drugom dijelu studije na temelju analize postojećeg stanja, te sagledavajući osnovne turističke trendove i obilježja konkurencije, ocjenjuje se tržišna pozicija destinacije. Na temelju takve ocjene, u završnom dijelu opisuju se vizija i ciljevi turističkog razvoja. Definirane su dvije faze razvoja, srednjoročna, koja treba osigurati Malinskoj turistički opstanak, i druga dugoročna. Definiraju se ciljevi i pozicioniranje, zone razvoja i projekti nužni kako bi se mogli ostvariti postavljeni ciljevi. Prije zaključnih razmatranja iznose se učinci primjene plana putem tri moguća scenarija.

Godina završetka: 2002.