Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Turistički master plan za park prirode “Vransko jezero“


Research area : Sustainable tourism development

Project manager : Ph.D. Zoran Klarić

Performer :

Implementation period : 2006

Client :


Contributors


Naručitelj:
Park prirode "Vransko jezero"

Izvođač:
Institut za turizam

Cilj projekta:
Izrada plana koji će omogućiti sustavan, planski i dugoročno održivi razvoj turizma na području parka prirode Vransko jezero kreiranjem kvalitetnih turističkih sadržaja koji bi privukli turističku potražnju iz gravitirajućeg područja te poticanjem i revitalizacijom gospodarske aktivnosti kroz razvoj malog i srednjeg poduzetništva u graničnim područjima parka prirode.

Sadržaj projekta:
Turistički master plan sastoji se od slijedećih elemenata:

  • analiza projektnog područja i postojeće situacije. socio-demografska i ekonomska analiza te analiza prometne dostupnosti,
  • definiranje i evaluiranje turističke resursne osnove kao i definiranje koncepcije njezine optimalne prostorne organizacije (kreiranje turističkih zona unutar projektnog područja), a po metodologiji Instituta za turizam,
  • definiranje komparativnih prednosti koje obilježavaju projektno područje, a koje se adekvatnim mjerama destinacijskog menadžmenta mogu pretvoriti u konkurentske prednosti i na taj način osigurati destinaciji dugoročan i održiv rast i razvoj
  • definiranje potencijalnih problema koji će se strateškim razvojem premostiti ili minimizirati,
  • analiza turističke ponude i potražnje projektnog područja uključujući analizu sezonalne turističke potražnje kako užeg (Biograd, Pakoštane, Pirovac – gravitirajuća zona) tako i šireg (cijela Zadarska i Šibensko-kninska županija) područja Parka prirode 'Vransko jezero', analiza obilježja cjelogodišnje turističke potražnje regionalnog stanovništva te analiza potražnje turista sa posebnim interesima,
  • definiranje trenutne tržišne pozicije i konkurentske sposobnosti projektnog područja,
  • definiranje razvojnog koncepta i tržišnog pozicioniranja destinacije te
  • postavljanje organizacijske osnove i definiranje konkretnih projekata kojima bi se realizirala definirana vizija te određivanje vremenske dinamike (tko/kada) realizacije navedenih projekata

Godina završetka: 2006.