Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Analysis of hotel business operations in 2007


Research area : Ekonomski učinci turizma

Project manager : Ph.D. Neven Ivandić

Performer :

Implementation period : 2008

Client :


Contributors


Naziv projekta: Analiza poslovanja hotelskih poduzeća u 2007. godini

 

Naručitelj: Hrvatska gospodarska komora

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta: 
Hrvatsko hotelijerstvo - Poslovanje hotelskih poduzeća projekt je Hrvatske gospodarske komore i Instituta za turizam koji se u kontinuitetu provodi od 2006. godine s ciljem metodološki ujednačenog sagledavanja aktualnih obilježja poslovanja hotelskih poduzeća i kretanja u hrvatskom hotelijerstvu te osiguranja pretpostavki za komparativnu analizu individualnih podataka s usporedivim skupinama poduzeća.
Izvještaj Hrvatsko hotelijerstvo 2007 – Poslovanje hotelskih poduzeća, treći po redu dokument izrađen u okviru ovog projekta, utvrđuje temeljne značajke i odrednice poslovnih performansi hotelijerstva u 2007. godini pružajući uvid u rezultate komparativne i strukturne analize financijskih izvještaja te uspoređujući financijske i operativne pokazatelje pojedinih skupina hotelskih poduzeća u 2007. i 2006. godini. Izvještaj odražava sadržaj i metodologiju prethodnih izvještaja u kojima je, polazeći od podataka koje pruža Registar godišnjih financijskih izvještaja, ali i njihova povezivanja s podacima o veličini i strukturi prometa ugostiteljskih usluga pojedinih poduzeća koje prikuplja Državni zavod za statistiku RH (DZS), omogućena analiza poslovanja relevantnih/usporedivih podskupova poduzeća definiranih prema veličini, aktivnosti, vlasništvu i lokaciji.

Sadržaj projekta:
Izvještaj Hrvatsko hotelijerstvo 2007 – Poslovanje hotelskih poduzeća započinje, nakon uvoda, opisom metodologije istraživanja i aktivnosti koje osiguravaju uspostavljanje usporedivog i relevantnog skupa podataka o poslovanju hotelskih poduzeća. Treće poglavlje sadržava prikaz fizičkih obilježja ponude i potražnje te veličine i strukture financijskog prometa hotelskih poduzeća. U tom su poglavlju, nadalje, prikazani i pokazatelji tržišne pozicije hrvatskog hotelijerstva u relevantnom konkurentskom krugu. Četiri sljedeća poglavlja obuhvaćaju analizu temeljnih obilježja financijskog poslovanja hrvatskih hotelskih poduzeća u 2007. godini te usporedbu s 2006. godinom. U četvrtom je poglavlju tako analizirana veličina i tržišna struktura sektora, dok je daljnji dio izvještaja usmjeren na analizu obilježja poslovanja sektora i njegovih podskupina na temelju financijskih podataka hotelskih poduzeća svrstanih u NKD skupinu 55.1 Hoteli. U petom poglavlju dat je prikaz imovine te kapitala i obveza, dok šesto i sedmo poglavlje sadržavaju analizu prihoda i troškova hotelskih poduzeća kao i, konačno, pokazatelje profitabilnosti. U okviru analize prihoda hotelskih poduzeća sagledano je i kretanje prometa hotela po noćenju i prometa hotela raspoloživoj sobi na primjeru 25 usporedivih hrvatskih primorskih destinacija u hotelima s tri i četiri zvjezdice u razdoblju od 2005. do 2007. godine.

Godina završetka: 2008.