Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Razvojno marketinški plan turizma Vukovarsko-srijemske županije


Research area : Sustainable tourism development

Project manager : Mr. sc. Neda Telišman-Košuta

Performer :

Implementation period : 2001

Client :


Contributors


Naručitelj:
  • Ministarstvo turizma Republike Hrvatske
  • Vukovarsko-srijemska županija

Izvođač: Institut za turizam

Voditelj projekta: mr.sc. Neda Telišman-Košuta

Cilj projekta:
Ministarstvo turizma pokrenulo je još 1994. godine izradu projekta Strateških marketinških planova turizma za 20 hrvatskih županija, s ciljem pružanja dodatnih poticaja repozicioniranju hrvatske turističke ponude. Izrada plana za Vukovarsko-srijemsku županiju slijedila je metodologiju ostalih planova, ali je uočeno da je potrebno definirati ciljeve i viziju cjelokupnog razvoja ovog područja, te je odlučeno da se projekt proširi i izradi Razvojno-marketinški plan turizma. Razvojno marketinški plan turizma Vukovarsko-srijemske županije nudi društvenim i gospodarskim subjektima-poglavarstvima, turističkim zajednicama, turističkim i drugim poduzećima-konkurentnu viziju turističkog razvoja, načela pozicioniranja i koncepciju njezinih turističkih proizvoda, definira svojevrstan okvir za potencijalne ulagače u turistički sektor, upućujući na stavove nositelja turističke politike, omogućava sustavu turističkih zajednica i turističkim poduzećima osmišljavanje i provođenje učinkovitih promocijskih kampanja.

Sadržaj projekta:
Razvojno-marketinški plan turizma instrument je za osmišljeno i djelotvorno upravljanje elementima koji čine cjelovitu strategiju razvoja: od vizije i pozicioniranja cijele destinacije, do proizvoda, ciljnih tržišta, kanala distribucije i promocijskih aktivnosti, kao i definiranje projekata kojima se strategija treba implementirati. Razvojno marketinški plan turizma obuhvaća pet osnovnih tematskih cjelina: analizu turističkog tržišta (turistička ponuda i potražnja u županiji), analizu okruženja (konkurencija, trendovi), tržišnu poziciju županije i ciljeve marketinške strategije, razvojno-marketinšku strategiju (pozicioniranje, proizvodi, tržišta, promocija) i operacionalizaciju strategije (prijedlog projekata). Plan s jedne strane čini koncepcijsku osnovu daljnjeg razvoja županije, ali i podlogu njezinog ukupnog turističkog razvoja.

Godina završetka: 2001.