Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Izrada prometne analize i idejnog rješenja za rekonstrukciju raskrižja Vinogradska- Kosirnikova - Franje Dursta


Research area : Tourism, territory and traffic

Project manager : Dubravko Milojević

Performer :

Implementation period :

Client :


Contributors


Naručitelj: Grad Zagreb

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Izmjenom sustava regulacije prometa i građevinskih intervencija u zoni obuhvata, posebno se željelo postići sljedeće: povećati razinu sigurnosti svih sudionika u prometu u zoni raskrižja, povećati propusne moći raskrižja, skratiti vrijeme putovanja u navedenoj prometnoj zoni, optimalno iskoristiti postojeću prometnu infrastrukturu, zaštititi okoliš smanjenjem razine buke i emisije ispušnih plinova.

Sadržaj projekta:
Postojeća organizacija prometa u zoni raskrižja „VINOGRADSKA – KOSIRNIKOVA – FRANJE DURSTA“ posljedica je naslijeđenih i neplanskih građevinsko-prometnih i urbanističkih rješenja koja su nastala tijekom dugog prethodnog razdoblja izgradnje urbanog tkiva na predmetnom području gradske prometne mreže.

Godina završetka: 2009.