Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Master plan turizma Karlovačke i Ličko-senjske županije


Research area : Sustainable tourism development

Project manager : Ph.D. Renata Tomljenović

Performer :

Implementation period :

Client :


Contributors


Naručitelj: Carl Bro, Danska

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Temeljni ciljevi projekta su: definirati jasnu viziju razvoja turizma na cijelom području obuhvata, stvoriti pretpostavke za uspješno tržišno pozicioniranje postojeće i buduće turističke ponude na turističkom tržištu, stvoriti osnovu za unapređenje i razvoj integralne turističke ponude, oblikovanje i razvoj novih proizvoda, maksimalno uvažavati pronicipe održivog razvoja te zaštititi vrijedan turistički prostor, identificirati 25 kapitalnih projekata u funkciji ubrzavanja razvoja cijelog prostora obuhvata te pripemiti 10 projektnih prijedloga pogodnih za financiranje od strane EU fondova, predložiti implementacijsko tijelo i plan implementacije predloženih mjera i aktivnosti.

Sadržaj projekta:
Osim analize situacije, analize tržišta i SWOT analize, projekt je definirao viziju, misiju i strateške ciljeve  razvoja na cijelom području obuhvata, definirao ključne proizvode i tržišne niše na koje valja igrati na srednji rok, definirao ključne razvojne projekte te, u sklopu akcijskog plana, predložio ključne projekte koje bi odmah trebalo inicirati. Nadalje, definirana je i implementacijska struktura bez koje se cijeli projekt ne može provesti. Konačno, u sklopu projekta izvršeno je i obučavanje osoba koje su predložene od naručitelja 
sa zadatkom da budu neposredno uključene u implementaciju projekta. 

Godina završetka: 2008.