Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Sustav označavanja prometnica na području Novog Zagreba


Research area : Tourism, territory and traffic

Project manager : Ph.D. Davor Krasić

Performer :

Implementation period :

Client :


Contributors


Naručitelj: Zagrebački Holding

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Cilj izrade ovog projekta je osmišljavanje sustavnog označavanja prometnica na području Novog Zagreba. Provedbom ovog projekta postiže  se znatno bolja informiranost sudionika u prometu o uličnoj mreži Novog Zagreba te posljedično njihovo bolje snalaženje u prometu  uz očekivano veću protočnost i sigurnost kretanja. Ovo se posebice odnosi na turiste i posjetitelje grada Zagreba, kao i na same građane koji iz drugih dijelova grada dolaze u Novi Zagreb.

Sadržaj projekta:
Projektom je obuhvaćeno 13 gradskih područja unutar Novog Zagreba, 74 prometnice i 111 raskrižja. Nakon određivanja priritetne prometne mreže na koju se primjenjuje označavanje ulica i trgova, određeni su dizajn, dimenzije i način postavljanja prometne signalizacije. Za svako je raskrižje izrađen tlocrtni prikaz položaja signalizacije za označavanje naziva ulica, a nova je signalizacija prostorno usklađena s već postojećom standardnom i putokaznom signalizacijom. Ovim projektom je po prvi put izrađen koncept označavanja prometnica na jednom zaokruženom gradskom području grada Zagreba.

Godina završetka: 2009.