Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

TRANS-TOURISM An integrated approach for the study of transformative role of tourism in the 21st century


Research area : Development of research methods

Project manager : Ph.D. Renata Tomljenović

Performer :

Implementation period : 2014. - 2019.

Client :


Contributors


Glavni cilj projekta je proučiti potencijalno transformativnu ulogu turizma u stvaranju odgovornijeg ekonomsko-društvenog sustava te razviti modele turističke prakse koji će potencirati takvu njegovu ulogu. Ovaj projekt počiva na osnovnoj premisi da turizam, kao velika ekonomska i društvena snaga, može dati značajan doprinos viziji održivog svijeta, viziji koja uključuje osobno blagostanje, društvenu pravednost i brigu o okolišu koja je ugrađena u viziju Europe 2020. za stvaranje pravednijeg i inkluzivnijeg društva i bolju kvalitetu života svih građana.

Rezultati projekta do sada su objavljeni u petnaest znanstvenih članaka. Diseminacijske aktivnosti bile se usmjerene na informiranje šire javnosti kroz nastupe na radijskim emisijama posvećenim znanosti te na znanstvenim i stručnim skupovima i okruglim stolovima. Ukupno smo sudjelovali u tri radijske emisije, na osamnaest konferencija i to uglavnom kao plenarni predavači, na dva okrugla stola kao i na prezentacijama projekta studentskoj populaciji. Međunarodnoj stručnoj javnosti  približen je projekt kroz publikaciju Svjetske turističke organizacije (UNWTO) posvećenu transformativnom turizmu. Sve to potvrđuje društvenu vrijednost i važnost
ovog projekta.