Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

TOMAS tranzit 2005. - Stavovi i potrošnja turista u cestovnim vozilima na putovanju do primorskih odredišta u Hrvatskoj


Research area : Tourism market research

Project manager : Siniša Horak

Performer :

Implementation period :

Client :


Contributors


Naručitelj: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka RH

Izvođač: Institut za turizam

Cilj istraživanja:
Dobiti osnovne kvalitativne i kvantitativne informacije o turističkoj potražnji i potrošnji tijrkom putovanja turista po hrvatskim cestama do primorskih odredišta.

Prostorni obuhvat:
Sedam primorskih županija (Istarska, Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska)

Vremenski obuhvat: srpanj-rujan 2005.

Metodologija istraživanja:
Sadržaj istraživanja definiran je na temelju pregleda inozemnih iskustava, istraživanja provedenog u Hrvatskoj 1989. godine i osnovne metodologije TOMAS istraživanja. Metoda prikupljanja podataka je pretežno osobni intervju s gostima koji su bili na početku svog odmora u primorskim destinacijama u Hrvatskoj, a u manjoj mjeri samopopunjavanje upitnika, te telefonski intervju sa pružaocima usluga autobusnog prijevoza. Uzorkom je obuhvaćeno 2.987 ispitanika anketiranih u 61 mjestu i 15 tvrtki u Hrvatskoj i inozemstvu koje pružaju usluge prijevoza autobusima. Populacija su bili turisti s ostvarenim barem jednim noćenjem u komercijalnom smještajnom kapacitetu koji su tijekom srpnja, kolovoza i rujna 2005. godine stigli u neko od odredišta cestovnim prijevoznim sredstvom.