Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Potrošnja inozemnih putnika u Hrvatskoj i domaćih putnika u inozemstvu u 1998., 1999., 2000. i 2001. godini


Research area :

Project manager : Siniša Horak

Performer :

Implementation period :

Client :


Contributors


Naručitelj: Hrvatska narodna banka

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Cilj projekta bio je, za potrebe platne bilance, procijeniti potrošnju inozemnih putnika u Hrvatskoj i domaćih putnika u inozemstvu. Postavljena je metodologija istraživanja koja se temeljila na terenskom istraživanju – anketiranju putnika na graničnim prijelazima, i to inozemnih na izlazu iz Hrvatske i domaćih na ulazu u Hrvatsku. Istraživanje se provodilo tijekom cijele godine na velikom broju cestovnih, zračnih, pomorskih i željezničkih međunarodnih graničnih prijelaza

Sadržaj projekta:
Sadržaj istraživanja je, osim potrošnje putnika, obuhvaćao i glavna obilježja turističke potražnje. Ukupna potrošnja putnika procijenjena je na temelju prikupljenih podataka o potrošnji putnika i podataka o ostvarenom prometu putnika na graničnim prijelazima.

Godina završetka: 2002.