Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

E-marketing i web stranica TZ DNŽ – analiza i prijedlozi za unapređenje


Research area : Sustainable tourism development

Project manager : Ph.D. Snježana Boranić Živoder

Performer :

Implementation period :

Client :


Contributors


Naručitelj: Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Internet, kao medij promocije i prodaje, svakodnevno dobiva sve veću ulogu u marketingu i menadžmentu turističkih destinacija. Zbog toga se izradi i unapređenju web stranica turističkih destinacija poklanja velika pažnja. Sve se više koriste sofisticirani CMS-ovi i CRM-ovi,  sadržaji koje generiraju sami korisnici (UGC), integriraju se sadržaji iz različitih drugih izvora (mash-ups), koriste se RSS tehnologije i dr.
Cilj projekta bio je analizirati stranicu www.visitdubrovnik.hr prema izabranim elementa sadržaja, dizajna i medija te u odnosu na relevantne trendove iz područja e-marketinga dati preporuke za njeno unapređenje.

Sadržaj projekta:
Projekt sadrži pregled trendova u području e-marketinga u sklopu kojih je obrađeno korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija te uloga Interneta u promociji turističkih destinacija. Slijedi analiza web stranica Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije prema izabranim elementima dizajna, sadržaja i medija. U sklopu preporuka obrađeni su ključni faktora uspjeha web stranica te su izvedene preporuke za unapređenje web stranica TZ DNŽ u odnosu na aspekt dizajna, sadržaja, medija te 'novih' mogućnosti koji Internet kao kanal komunikacije pruža.

Godina završetka: 2008.