Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Turizam vina: Kutjevo-Baranja-Erdut-Ilok


Research area : Development of research methods

Project manager : Mr. sc. Neda Telišman-Košuta

Performer :

Implementation period : 2007

Client :


Contributors


Naručitelj: GTZ (Njemačko udruženje za tehničku suradnju)

Izvođač: Institut za turizam Zagreb

Cilj projekta:
Projekt Turizam vina: Kutjevo-Baranja-Erdut-Ilok je složen projekt koji obuhvaća četiri slavonska vinogorja: Kutjevačko, Baranjsko, Erdutsko i Iločko. Cilj projekta je sagledavanje ukupnog potencijala turizma vina u navedenim vinogorjima. Projekt se uklapa u višegodišnju inicijativu 'Poticanje gospodarstva i zapošljavanja u prehrambenom sektoru Hrvatske' GTZ-a (Njemačko udruženje za tehničku suradnju).

Sadržaj projekta:
Rezultat projekta su četiri zasebne studije: Studija Kutjevo, Studija Baranja, Studija Erdut i Studija Ilok. Svaka od navedenih studija sastoji se od deset jednakih poglavlja/komponenti prilagođenih pojedinačnoj obradi analiziranih vinogorja. Prvo se nakon uvodne napomene razrađuje situacijska analiza odnosno postojeće stanje ponude turizma vina zadanih vinogorja. Nakon toga, u trećem poglavlju pristupa se evaluaciji osnovnih obilježja potražnje za turizmom vina i 'faktora uspjeha' turizma vina. Četvrto poglavlje sagledava aktivnosti konkurenata (Mađarska, Slovenija, Austrija i Hrvatska) sa ciljem upoznavanja bližeg okruženja u koje se Slavonija potencijalno uklapa. Peto poglavlje obrađuje tržišne potencijale proizvoda turizma vina u Slavoniji, Baranji i Srijemu pri čemu se prezentiraju primarna istraživanja domaćeg stanovništva i turističkih agencija. Slijedi poglavlje SWOT analize gdje se rezimiraju strateške prednosti i nedostaci vinogorja u odnosu na postojeću/moguću ponudu turizma vina. U sedmom poglavlju analiziraju se tri moguća razvojna scenarija sa ciljem odabira najboljeg mogućeg scenarija razvoja. U idućem poglavlju, u okviru najboljeg razvojnog scenarija (razvoj turizma vina kao integriranog turističkog proizvoda destinacije), razrađuje se tržišno pozicioniranje vinogorja odnosno definiranje posebnosti te postavljanje razvojne vizije. U devetom poglavlju dat je akcijski plan razvoja, određene su ključne aktivnosti te konkretne akcije za unapređenje i razvoj turizma vina navedenih vinogorja. Na kraju, u desetom poglavlju svake studije su zaključaci i preporuke.

Godina završetka: 2007.