Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

MACROTOUR – Makroekonomski učinci turizma


Research area : Ekonomski učinci turizma

Project manager : Ph.D. Ivan Kožić

Performer :

Implementation period : 2018. - 2022.

Client :


Contributors


Turizam kao amalgam različitih industrija koje udružene služe zadovoljenju ljudske potrebe za razonodom i rekreacijom ima velik i raznolik i utjecaj na društva u suvremenom svijetu. Sukladno tome svrha ovog projekta je sustavno istražiti makroekonomske učinke turizma, odnosno one njihove aspekte koji su još uvijek neadekvatno i nedovoljno istraženi. To podrazumijeva analizu triju makroekonomskih kanala putem kojih turizam utječe na gospodarstvo neke zemlje: (1) veza turizma i BDP-a, zatim (2) veza turizma i zaposlenosti te (3) veza turizma i inflacije. Iako je istraživanje veze turizma i BDP-a u postojećoj literaturi razmjerno izdašno dokumentirano, većina objavljenih radova isključivo je usmjerena na izračun turizmom generiranog BDP-a te ispitivanje jakosti veze turizma i gospodarskog rasta. Stoga je prvi glavni cilj projekta proširiti postojeće spoznaje istraživanjem utjecaja turizma na fluktuacije BDP-a te uz to istražiti u kojoj mjeri je veza turizma i gospodarskog rasta ovisna o društveno-političkom kontekstu. S druge strane, mjerenje turizmom generirane zaposlenosti nije ni izdaleka tako opsežno istraženo kao mjerenje turizmom generiranog BDP-a. Drugi glavni cilj projekta je ispitati kritične aspekte turizmom generirane zaposlenosti te utjecaj turističke aktivnosti na cikličku nezaposlenost. Treći glavni cilj projekta je istražiti turizmom inducirane inflatorne pritiske. Temeljna pitanja vezana uz dinamiku i trajanje turizmom inducirane inflacije u postojećoj literaturi još su uvijek neodgovorena. Relevantnost projekta je dvostruka. Rezultati istraživanja bi s jedne strane trebali poslužiti kao sveobuhvatni okvir za daljnji razvoj područja makroekonomike turizma. Dok bi s druge strane mogli poslužiti kao empirijski doprinos budućim pokušajima modeliranja računalnog makroekonomskog modela hrvatskog gospodarstva.