Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Filter

Interpretacija antičkih (rimskih) cesta dalmatinskog zaleđa


Research area : Development of research methods

Project manager : Ph.D. Renata Tomljenović

Performer :

Implementation period :

Client :


Contributors


Naručitelj:
TZ SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Izvođač:
Institut za turizam

Cilj projekta:
Identifikacija i valorizacija antičkih (rimskih) cesta dalmatinskog zaleđa, definiranje razvojnog koncepta s aspekta prostorne organizacije te u odnosu na pripadajući interpretacijski okvir te osmišljavanje sustava obilaska.

Sadržaj projekta:
U području dalmatinskog zaleđa, koje se nastoji turistički aktivirati, nalazi se niz rimskih cesta s ishodištem u Saloni. Ove su ceste tek unazad nekoliko godina privukle pažnju arheologa, koji su ih počeli sustavnije istraživati. S ekspanzijom potražnje za kulturnim turističkim proizvodima, aktiviranjem rimskih cesta u turističke svrhe bogati se osnovni proizvod turizma baštine Splitsko-dalmatinske županije te se turistički aktivira njezina unutrašnjost. U tom kontekstu, ovaj je projekt podrazumijevao identifikaciju lokacija i duljina rimskih cesta, njihovu sistematizaciju te vrednovanje u sklopu pripadajućih turističkih atrakcije, osmišljavanje parcijalnog destinacijskog turističkog proizvoda te prijedlog tematske interpretacije. Identificirano je 10 lokaliteta rimskih cesta u ukupnoj duljini od 21 km, grupiranih u tri lokacije. Sustav obilaska podrazumijeva uspostavu simboličkih porti u muzejskim institucijama (Salona, muzeji u Trilju i Sinju) te obilazak lokaliteta u manjim grupama u pratnji vodiča. Tek kada se ovi lokaliteti zaštite te kad se svaki lokalitet pripremi za posjetu, moguće je ovaj proizvod i aktivirati na tržištu individualno organiziranih posjeta.

Godina završetka: 2013.