Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Filter

Strategija turističkog razvoja grada Velike Gorice


Research area : Sustainable tourism development

Project manager : Ph.D. Snježana Boranić Živoder

Performer :

Implementation period :

Client :


Contributors


Naručitelj:
TZ GRADA VELIKE GORICE

Izvođač:
Institut za turizam

Cilj projekta:

Strategija turističkog razvoja Velike Gorice s akcijskim planom napravljena je s ciljem evaluacije turističkih resursa u ovom području, intenziviranje turističkog razvoja  te ponajviše zbog podizanja kvalitete života lokalnog stanovništva.
Cilj strategije bio je postaviti jasnu viziju turističkog razvoja, definirati strateške smjernice razvoj, osmisliti kvalitete turističke proizvode i definirati projekte čija bi implementacija omogućila podizanje konkurentnosti Velike Gorice kao turističke destinacije.

Sadržaj projekta:
Studija se sastoji od nekoliko dijelova. U provom dijelu analizira se postojeća situacija te se sagledavaju svi relevantni tržišni trendovi. Nakon toga slijedi SWOT analiza te se izvode ključni faktori uspjeha. Drugi dio studija sadrži strategiju turističkog razvoja s ciljevima i vizijom. Nakon toga  se u marketinškog strategiji opisuju ciljna tržišta, turistički proizvodi, promocijske aktivnosti te aktivnosti internog marketinga i e-marketing aktivnosti. Na kraju studije daje se akcijski plan u kojem se detaljno opisuju projekti potrebni čija je operacionalizacija nužna kako bi se ostvario željeni turistički razvoj.

Godina završetka:
2012.