Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Filter

Konkurentska sposobnost hrvatskog turizma


Research area : Strategic planning in tourism

Project manager : Ph.D. Neven Ivandić

Performer :

Implementation period : 2005

Client :


Contributors


Naziv projekta: Konkurentska sposobnost hrvatskog turizma

Naručitelj: Hrvatska gospodarska komora

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Konkurentska sposobnost hrvatskog turizma je projekt na kojem surađuju Hrvatska gospodarska komora i Institut za turizam još od 2003. godine slijedom zaključaka Hrvatskog turističkog foruma „Kvaliteta za Hrvatsku 2003“.Temeljna zadaća projekta je unapređenje informacijske osnovice za provođenje strateškog i operativnog menadžmeta na svim razinama odvijanja turističke aktivnosti.

Glavni ciljevi ovog dugogodišnjeg projekta su:

 • Uspostaviti kontinuirano i metodološki ujednačeno praćenje pokazatelja konkurentnosti u turizmu te njihove usporedbe s primjerima dobre prakse;
 • Omogućiti kontinuirano razvijanje metodologije i obuhvata analize konkurentnosti u turizmu;
 • Potaknuti podizanje razine razumijevanja i korištenja pokazatelja tržišne pozicije i faktora konkurentske sposobnosti u turizmu te
 • Osigurati diseminaciju rezultata istraživanja širem krugu zainteresiranih korisnika.

Polazeći od prioritetnih potreba sustavne analize ključnih obilježja hrvatskog turizma u kontekstu međunarodnog okruženja, tijekom ove faze projekta definirana je metodologija i osmišljen sustav praćenja konkurentske sposobnosti i konkurentskog ''benchmarking-a' hrvatskog turizma.

Primarna su tri područja istraživanja, odnosno rada:

 • Trendovi i globalna pozicija Hrvatske
 • Turistički proizvodi
 • Metodologija destinacijskog "benchmarkinga".

Sadržaj projekta:

Rezultati istraživanja, provedenih kvantitativnih i kvalitativnih analiza u okviru definirane metodologije te cjelokupnog rada na ovom kompleksnom projektu prezentirani su u nekoliko izvještaja:

 • Trendovi i globalna pozicija Hrvatske (3 izvještaja):
  • Tržišna pozicija Hrvatske
  • Trendovi – Kretanja
  • Trendovi – Proizvodi
 • Pojedini turistički proizvodi (5 izvještaja):
  • 'Sunce i more' (dva izvještaja)
  • Nautički turizam
  • Zdravstveni turizam
  • Ruralni turizam
 • Metodologija destinacijskog “benchmarking-a“
 • Svodna studija: Konkurentska sposobnost hrvatskog turizma.

Godina završetka: 2005.