Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Filter

Hrvatsko hotelijerstvo u 2005. godini


Research area : Ekonomski učinci turizma

Project manager : Ph.D. Neven Ivandić

Performer :

Implementation period : 2006

Client :


Contributors


Naziv projekta: Hrvatsko hotelijerstvo u 2005. godini

Naručitelj: Hrvatska udruga hotelijera

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Sagledati temeljna obilježja poslovanja hrvatskog hotelijerskog sektora u 2005. godini, usporediti poslovanje u 2005. godini s poslovanjem u 2004. godini, te ustanoviti važnost sektora za gospodarstvo Hrvatske

Sadržaj projekta:
Analizirani su fizički promet i kapaciteti hrvatskog hotelijerstva, te razina iskorištenosti kapaciteta po turističkim regijama. Da bi se ustanovila važnost hotelijerstva za gospodarstvo Hrvatske uspostavljen je usporediv skup poduzeća iz baza podataka FINE i Državnog zavoda za statistiku. Kao osnovni pokazatelji korišteni su podaci o ukupnim prihodima, dobiti prije poreza, pokazatelji zaduženosti, pokazatelji ekonomičnosti, pokazatelji profitabilnosti i operativni pokazatelji poslovanja. Hotelski sektor u 2005. godini bilježi poboljšanje poslovnih performansi. Fizički promet je povećan za 9% u odnosu na prethodnu godinu, ukupni prihod je povećan za 1%, a rast dobiti prije oporezivanja za 11,2% na usporedivoj skupini poduzeća. Operativni pokazatelji poslovanja poboljšani su, dok je blago povećano opterećenje vezano uz troškove poreza i doprinosa.

Godina završetka: 2006.