Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Filter

Studija turističkog prihvatnog kapaciteta destinacije Crikvenica


Research area : Sustainable tourism development

Project manager : Ph.D. Hrvoje Carić

Performer :

Implementation period : 2007

Client :


Contributors


Naručitelj: Grad Crikvenica

Cilj projekta:
Ova studija promišlja turistički razvoj Grada Crikvenica na temeljima koncepta održivog razvoja. 
Problemi Crikvenice kao destinacije tipični su za destinacije Sredozemlja koje su u svom životnom ciklusu dosegle fazu ‘zrelosti’ svog proizvoda i koje zbog intenzivnog razvoja i izgradnje kapaciteta imaju problema s ostvarenjem kvalitetnog turističkog razvoja kao i s prihvatnim kapacitetom, kojeg su već premašile.

Sadržaj projekta:
U završnoj studiji projekta prezentirani su osnovni elementi prihvatnog kapaciteta destinacije Crikvenica s posebnim fokusom na identifikaciju, analizu i procjenu kupališnog prostora destinacije. Na kraju studije prezentiraju se moguća strateška rješenja koja bi trebala djelovati na ublažavanje pritiska turista na kupališni prostor i koja bi u konačnici trebala djelovati na kvalitetnije tržišno pozicioniranje Crikvenice tj. ono pozicioniranje koje je zadano glavnim planom turističkog razvoja

Godina završetka: 2007.