Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Filter

Projekt revitalizacije etno-eko sela Splitsko-dalmatinske županije - Poslovno-upravljački model studije izvodljivosti: selo Malo Grablje


Research area : Sustainable tourism development

Project manager : Ph.D. Ivo Kunst

Performer :

Implementation period :

Client :


Contributors


Naručitelj: Grad Hvar

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Projekt je imao za cilj ukazati na tržišni potencijal i razvojna ograničenja revitalizacije etno-eko sela Malo Grablje,  te na osnovi studije slučajeva sagledati sve bitne parametre tržišne održivosti i financijske isplativosti predloženog poslovno-upravljačkog modela.        

Sadržaj projekta:
Rad na projektu sastojao se iz tri povezane i međusobno uvjetovane faze. Prva faza ili tzv. "status  quo" analiza podrazumijeva analizu tržišta i trendova u potražnji od interesa za etno-eko selo Malo Grablje, kao i upoznavanje s obilježjima lokacije, prostorno-planskim konzervatorskim odrednicama i/ili ograničenjima, odnosno demografskom, imovinsko-pravnom, urbanističko-graditeljskom  i infrastrukturnom situacijom. Druga faza rada na projektu odnosila se na analizu alternativnih poslovno-upravljačkih modela i izbor najprikladnijeg za uspješno vođenje procesa revitalizacije sela, dok je treća faza rada na projektu uključivala provjeru tržišne i financijske održivosti odabranog poslovno-upravljačkog modela. 2009.

Godina završetka: 2009.