Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Filter

Odrednice politike upravljanja imovinom-Hoteli Živogošće d.d.


Research area : Business consulting

Project manager : Ph.D. Neven Ivandić

Performer :

Implementation period : 2000

Client :


Contributors


Naručitelj: Splitska banka

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Vlasnicima hotela Živogošće d.d. dokument Odrednice politike upravljanja imovinom osigurava informacijsku osnovicu potrebnu za donošenje odluke o vremenskom horizontu zadržavanja udjela u svom portfelju te za vođenje politike upravljanja imovinom u razdoblju od izlaska iz vlasništva. Analiza je pokazala da tvrtka ima potencijal u razdoblju do 2004. godine uspostaviti uvjete za poslovanje s dobitkom te da investicije u efikasniju upotrebu raspoložive imovine generiraju pozitivnu vrijednost za vlasnike.

Sadržaj projekta:
Uvažavajući postojeće determinante poslovanja poduzeća Hoteli Živogošće d.d., a u funkciji stvaranja kvalitetne informacijske osnovice, izrađeno je dinamičko vrednovanje tržišnog potencijala tvrtke utemeljeno na (1) diskontiranom novčanom tijeku kao mjerilu učinkovitosti poslovanja, (2) odrednicama projekcije poslovnih učinaka za razdoblje 2000.-2004., uključujući operativnu strategiju, plan investicija i financijske projekcije poslovanja, i (3) varijantnom pristupu procjeni poslovnih učinaka. U prvom dijelu vrednuju se obilježja poslovanja po najvažnijim objektima smještaja, analizira se konkurentska sposobnost i kritični faktori poslovanja, a zatim se navode varijante tržišnog pozicioniranja i projekcije poslovanja u razdoblju do 2004. godine, te preporuke vlasnicima.

Godina završetka: 2000.