Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Filter

Učinci promjene oporezivanja dodane vrijednosti na poslovanje hotela u 2006. godini


Research area : Ekonomski učinci turizma

Project manager : Ph.D. Neven Ivandić

Performer :

Implementation period : 2007

Client :


Contributors


Naručitelj: Hrvatska udruga hotelijera

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Procijeniti promjenu iznosa poreza na dodanu vrijednost koju plaćaju gospodarski subjekti u području 5.5.1 (Nacionalna klasifikacija djelatnosti ??). Hoteli u 2006. godini u odnosu na 2005. godinu i dekomponirati procijenjenu promjenu na utjecaje koji proizlaze iz promjene poreznog sustava, promjene cijene, promjene tržišnog miksa i promjene obujma fizičke potražnje.

Sadržaj projekta:
Istraživanje se provodi prikupljanjem podataka od porezne uprave za obračun poreza na dodanu vrijednost prema regijama i vrstama isporuka te anketiranjem poduzeća (50 hotelskih poduzeća), čime bi se procijenila promjena poreznog opterećenja u 2006. godini u odnosu na 2005. godinu te pratila realizacija isporuka dobara i usluga po obračunskim razdobljima.

Godina završetka: 2007.