Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Filter

Izrada prometne analize i idejnog rješenja za javnu garažu u Varaždinu


Research area : Tourism, territory and traffic

Project manager : Ph.D. Davor Krasić

Performer :

Implementation period :

Client :


Contributors


Naručitelj: Crtorad d.o.o

Izvođači: Institut za turizam i ADB d.o.o

Cilj projekta:
Cilj projekta je izraditi idejno rješenje prve javne garaže u Varaždinu kapaciteta 450 parkirališnih mjesta. Također, potrebno je izraditi i novo prometno rješenje u zoni u kojoj će garaža biti izgrađena kao i prijedlog urbanističkog uređenja Kapucinskog trga ispod kojeg će biti smještena javna garaža.

Sadržaj projekta:
Projekt se sastoji od dva dijela: 1. dio Prometna analiza, 2. dio Prometno rješenje, idejno rješenje javne garaže i uređenja Kapucinskog trga. U 1. dijelu detaljno su analizirane karakteristike prometnih tokova te prometno - tehničke karakteristike, propusna moć i razina uslužnosti prometnica u zoni Kapucinskog trga u Varaždinu. U 2. dijelu daje se prijedlog novog prometnog rješenja zone u kojoj će biti izgrađena javna garaža, zatim samo idejno rješenje podzemne garaže kapaciteta 450 parkirališnih mjesta, kao i arhitektonsko - urbanističko uređenje Kapucinskog trga površine cca 7000 m2.

Godina završetka: 2008.