Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Filter

Integrirano upravljanje obalnim prostorom Srbije i Crne Gore-Tržišno pozicioniranje, sadržaji i financijski efekti razvoja nautičkog turizma u Crnoj Gori


Research area : Development of research methods

Project manager : Ph.D. Zoran Klarić

Performer :

Implementation period : 2005

Client :


Contributors


Naručitelj: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Studija „Tržišno pozicioniranje, sadržaji i financijski efekti razvoja nautičkog turizma u Crnoj Gori“ izrađena je za potrebe Ministarstva za turizam Crne Gore. Cilj studije bilo je započinjanje faze priprema za razvoj nautičkog turizma i to kroz osmišljavanje tržišnog identiteta, sadržaja i usluga svake od predloženih marina (njih 9) te procjena financijskih efekata postavljenog sustava marina i drugih objekata nautičkog turizma čime su stvorene osnovne pretpostavke za izradu daljnje planske dokumentacije za svaku pojedinu marinu koja će neophodno uključivati detaljnije idejne projekte, studije utjecaja na životnu sredinu i 'feasibility' studije, dok će dodatna nužna provjera eksternih utjecaja i ekonomičnosti poslovanja omogućiti konačno donošenje potrebnih i očekivanih odluka.

Sadržaj projekta:
Prostorna organizacija nautičkog turizma; osnovne karakteristike lokacija marina; okruženje – trendovi na međunarodnom nautičkom tržištu te ponuda nautičkog turizma u konkurentskom okruženju; zakonski okvir; tržišno pozicioniranje, sadržaji i usluge marina u Crnoj Gori (Marine: Bar, Tivat, Ulcinj-Liman, Kumbor, Njivice, Bigova, Kotor, Buljarica i Ada Bojana); dodatni sadržaji nautičkog turizma u Crnoj Gori; projekcije ekonomskih efekata planiranog sustava marina te preporuke za projekte podrške.

Godina završetka: 2005.