Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Filter

IZRADA PUBLIKACIJE IT – BIST TRENDOVI (4 broja publikacije)


Research area : Business consulting

Project manager : Petra Gatti

Performer :

Implementation period :

Client :


Contributors


Naručitelj:
ATLAS d.d.

Izvođač:
Institut za turizam

Cilj projekta:
Cilj projekta bio je sagledati najvažnije kvantitativne i kvalitativne trendove na svjetskom tržištu i po pojedinim regijama u razdoblju od 2008. do 2011. godine. Publikacija se izdaje kvartalno, te se u svakom broju opisuju aktualna kretanja na emitivnim i receptivnim tržištima, megatrendovi u turizmu, nacionalni profili, tržišni profili i turistički proizvodi.

Sadržaj projekta:
Prvi dio projekta obuhvaća globalna kretanja turističke aktivnosti u razdoblju od 2008. do 2011. u svijetu, te na glavnim emitivnim i receptivnim tržištima. U tom se dijelu iznose kvantitativni pokazatelji kao što su broj dolazaka, prihodi od inozemnog turizma, turistička potrošnja u inozemstvu, pokazatelji u hotelijerstvu, analiza konkurentnosti i prognoze rasta. U drugom dijelu opisuju se glavni megatrendovi koji su utjecali na turizam: razvoj novih tehnologija, gospodarska kretanja, globalizacija i društvene promjene te novi koncepti ponude. Treći dio obuhvaća nacionalne profile glavnih emitivnih tržišta: Njemačke, Austrije, Italije i Velike Britanije. U četvrtom dijelu navode se trendovi s obzirom na najvažnije tržišne profile gostiju (LOHAS, 50+, turisti 3.0, aktivni turisti), a četvrti dio opisuje glavne trendove s obzirom na pojedine turističke proizvode kao što su zdravstveni, poslovni, kulturni i gastronomski turizam.

Godina završetka: 2012.