Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Filter

Operativni marketing plan nacionalne udruge malih i obiteljskih hotela od 2007. do 2010.


Research area : Business consulting

Project manager : Ph.D. Sanda Čorak

Performer :

Implementation period : 2007

Client :


Contributors


Naručitelj: Nacionalna udruga obiteljskih i malih hotela

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Marketinške aktivnosti imaju ključnu ulogu u ukupnom djelovanju Udruge obiteljskih i malih hotela. Operativnim marketing planom za razdoblje 2007.-2010. određuju se, sistematiziraju i koordiniraju koraci koje je potrebno poduzeti kako bi se postigli razvojni, promocijski i prodajni ciljevi Udruge.

Sadržaj projekta:
Operativni marketing plan razrađuje strateške odrednice Udruge: viziju, misiju i vrijednosti. Izvedeni iz strateških odrednica, navode se konkretni dugoročni i kratkoročni ciljevi koje se želi ostvariti realizacijom planskog dokumenta. Navodi se ciljna skupina kojoj će se Udruga obraćati, uključujući same članove Udruge, potencijalne članove, dobavljače, banke i državne institucije. Iz domene unapređenja proizvoda razrađuju se proizvodne aktivnosti definiranjem proizvodnih grupacija unutar Udruge, s ciljem unapređenja kvalitete ponude i povećanja tržišne prepoznatljivosti pojedinačnih hotela i Udruge u cjelini. Definiraju se promotivne aktivnosti udruge: aktivnosti odnosa s javnošću, tiskani promotivni materijali, direktni marketing, interni marketing, kreiranje web portala Udruge, te aktivnosti unapređenja prodaje.

Godina završetka: 2007.