Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Filter

Analiza stanja s prijedlogom poboljšanja funkcioniranja prometa na području gradske četvrti Trnje


Research area : Tourism, territory and traffic

Project manager : Ph.D. Davor Krasić

Performer :

Implementation period :

Client :


Contributors


Naručitelj: Grad Zagreb

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Cilj ovog projekta je prometno valorizirati područje gradske četvrti Trnje u Zagrebu (oko 50.000 stanovnika) te na temelju analiza i ocjene postojećeg stanja predložiti mjere za poboljšanje svih sastavnica prometnog sustava ove središnje gradske četvrti.

Sadržaj projekta:
Gradska četvrt Trnje u Zagrebu jedna je od središnjih gradskih četvrti s visokim stupnjem izgrađenosti, kako stambenih tako i poslovnih sadržaja. Intenzivni prometni tokovi i neadekvatna prometna infrastruktura stvaraju mnoge probleme, od nedovoljne protočnosti do sigurnosti prometa. U projektu se kroz 8 poglavlja detaljno analiziraju svi oblici cestovnog prometa, uključujući i promet u mirovanju, te se na temelju kvantifikacija i ekspertnih procjena daje čitav niz prijedloga za poboljšanje postojećeg stanja. Prijedlozi se odnose na sljedeća područja mogućeg djelovanja: poboljšanja prometne infrastrukture, izgradnja parkirališta i garaža, semaforska regulacija prometa, sigurnost prometa, biciklističke staze, pješački promet, izmjene i dopune prostorno - planske dokumentacije. Svi prijedlozi i ponuđene mjere usklađeni su s načelima održivog razvoja.

Godina završetka: 2010.