Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Filter

Razvojno-marketinški plan turizma Opatijske rivijere


Research area : Sustainable tourism development

Project manager : Ph.D. Sanda Čorak

Performer :

Implementation period : 2002

Client :


Contributors


Naručitelj:
  • Turistička zajednica grada Opatije
  • Ministarstvo turizma Republike Hrvatske

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Razvojno-marketinški plan turizma Opatijske rivijere odgovara na pitanje kako to područje profilirati kao tržišno konkurentnu turističku destinaciju. Osnovni ciljevi tog dokumenta su: definiranje vizije i osnovnih razvojnih ciljeva Opatijske rivijere kao turističke destinacije, definiranje strategije ostvarenja zacrtane vizije i definiranje operativnih aktivnosti i prioriteta u ostvarivanju postavljene strategije (tržišno pozicioniranje, promocija, razvojni projekti, marketinške aktivnosti).

Sadržaj projekta:
Razvojno-marketinškim planom destinacija dobiva dokument u kome se na temelju analize trendova i analize konkurencije ocjenjuje tržišna pozicija destinacije, predlažu se ciljevi i vizije razvoja, a zatim i marketinška strategija. Predloženom vizijom Opatijska se rivijera pozicionira kao autentična mediteranska rivijera destinacija koja nudi sofisticiran i ekskluzivan turistički proizvod. Na temelju takve vizije predlaže se marketinška strategija koja treba potaknuti razvoj proizvoda temeljen na jedinstvenim komparativnim prednostima. U cilju provedbe predložene strategije predlaže se realizacija infrastrukturnih projekata koji bi omogućili održavanje i unapređenje okoliša i atraktivnosti destinacije. Predlažu se dvije skupine projekta: razvojni destinacijski projekti, čiji je djelomični nositelj destinacija i marketinški projekti, koji imaju za cilj povećanje prepoznatljivosti Opatijske rivijere i građenje željenog imidža, a obuhvaćaju niz promocijskih i edukacijskih projekata i uspostavljanje sustava kvalitete i konkurentnosti destinacije. Tu su i dva projekta koja trebaju omogućiti značajni kvalitativni skok destinacije: osnivanje destinacijske menadžment kompanije i radnog tijela pod nazivom „Partnerstvo za uspjeh“ koje bi izrađivalo akcijske planove i pratilo godišnje ostvarivanje predviđenih aktivnosti.

Godina završetka: 2002.