Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Filter

Analiza parkirališnih potreba za objekt Importanne Galeria u Zagrebu


Research area : Tourism, territory and traffic

Project manager : Dubravko Milojević

Performer :

Implementation period :

Client :


Contributors


Naručitelj: Importanne d.o.o

Izvođači: Institut za turizam

Cilj projekta:
Preispitati kriterije GUP-a o potrebnom broju parkirališno-garažnih mjesta za vrlo atraktivan poslovno-stambeni objekt u središtu Grada.

Sadržaj projekta:

1. UVOD
2. DEFINIRANJE CILJEVA IZRADE ELABORATA
3. DEFINIRANJE METODOLOGIJE IZRADE ELABORATA
4. ANALIZA LOKACIJE OBJEKTA I PROSTORNO - PLANSKE REGULATIVE
5. ANALIZA UTJECAJNIH ČIMBENIKA ZA PRIMJENU KRITERIJA  POTREBNOG BROJA PARKIRALIŠNIH MJESTA
6. PRIJEDLOG NOMINALNE VRIJEDNOSTI KRITERIJA ZA IZRAČUN POTREBNOG BROJA PARKIRALIŠNO-GARAŽNIH MJESTA
7. ZAKLJUČAK
8. LITERATURA I IZVORI PODATAKA

Godina završetka: 2009.