Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Filter

Studija pred-izvodljivosti za određivanje lokacije kongresnog centra Zagreb


Research area : Tourism, territory and traffic

Performer :

Implementation period : 2018.

Client : City of Zagreb


Contributors


Uz višegodišnji snažan rast poslovnog turizma u gradu Zagrebu već određeni niz godina postoji potreba za gradnjom modernog kongresnog centra koji bi omogućio gradu Zagrebu da postane domaćin velikih skupova. Procjenjuje se da poslovna putovanja imaju udio u ukupnim međunarodnim putovanjima oko 15% te se s toga gradu Zagrebu nameće logična potreba daljnjeg razvoja u ovom smjeru kako bi postao poželjna destinacija poslovnog turizma. Poslovni turizam (MICE) obuhvaća 4 segmenta: sastanke odnosno skupove, insentiv, konferencije i kongrese te izložbe i sajmove. Trenutni kongresni kapaciteti koji se većinom sastoje od prostora u hotelima, Zagrebačkog Velesajma, Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski i Arene Zagreb što ne odgovara percipiranim potrebama grada  za održavanje zahtjevnijih poslovnih i turističkih okupljanja. Izgradnjom adekvatnog kongresnog centra Zagreb bi doradio svoj turistički imidž, dopunio svoju ponudu,  te dobio mjesto na kojem će se nizom manifestacija i događanja moći prezentirati svijetu. Pored toga, takav centar bi trebao imati i višenamjensku, odnosno, polivaletnu funkciju kako bi se u kontekstu manje potražnje za kongresima, mogao koristiti i za druge svrhe.

Iz navedenih razloga proizašla je potreba za detaljnijim istraživanjem mogućnosti uspostave kongresnog centra u Zagrebu s turističkog, prostornog i prometnog aspekta. Provedbom sveobuhvatnog istraživanja turističkih, prostornih i prometnih aspekata između dvije potencijalne lokacije kongresnog centra, te provedbom višekriterijskog vrednovanja i rangiranja temeljem ekspertno utvrđenih i ocijenjenih kriterija predložena je povoljnija lokacija.