Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Filter

Revitalizacija etno-eko sela na području Splitsko-dalmatinske županije - Poslovno-upravljački model i studija izvodljivosti: selo BRUSJE


Research area : Sustainable tourism development

Project manager : Ivo Kunst

Performer :

Implementation period :

Client :


Contributors


Naručitelj:
GRAD HVAR

Izvođač:
Institut za turizam

Cilj projekta:
Projekt je imao za cilj ukazati na tržišni potencijal i razvojna ograničenja revitalizacije etno-eko sela Brusje, te na osnovi studije slučajeva sagledati sve bitne parametre tržišne održivosti i financijske isplativosti predloženog poslovno-upravljačkog modela.     

Sadržaj projekta:
Rad na projektu sastojao se iz tri povezane i međusobno uvjetovane faze. Prva faza ili tzv. "status quo" analiza podrazumijeva analizu tržišta i trendova u potražnji od interesa za etno-eko selo Brusje, kao i upoznavanje s obilježjima lokacije, prostorno-planskim i konzervatorskim odrednicama i/ili ograničenjima, odnosno demografskom, imovinsko-pravnom, urbanističko-graditeljskom i infrastrukturnom situacijom. Druga faza rada na projektu odnosila se na analizu alternativnih poslovno-upravljačkih modela i izbor najprikladnijeg za uspješno vođenje procesa revitalizacije sela, dok je treća faza rada na projektu uključivala provjeru tržišne i financijske održivosti odabranog poslovno-upravljačkog modela.

Godina završetka: 2012.