Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Filter

Kumrovec-plan korištenja i potencijalna vrijednost znanstveno studijskog centra i hotela Zagorje


Research area : Business consulting

Project manager : Ph.D. Ivo Kunst

Performer :

Implementation period :

Client :


Contributors


Naručitelj: Ingra d.d.

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Ingra d.d. otkupila je ponudbenu dokumentaciju i izrazila namjeru podnošenja ponude za kupnju Znanstveno-studijskog centra i hotela Zagorje u Kumrovcu. Radi sagledavanja problematike budućeg tržišnog pozicioniranja i predvidivog ekonomskog potencijala tih objekata, projekt ima za cilj: a) predložiti način budućeg korištenja razmatranih nekretnina, b) definirati tržišno najprimjereniji koncept razvoja razmatranih lokacija, c) objektivno sagledati i propitati tržišnu osnovanost predloženih rješenja (zahvata), d) istražiti i objektivizirati realni tržišni i financijski potencijal svake od nekretnina nakon njihove prenamjene, e) sagledati sve bitne parametre financijske isplativosti, odnosno f) utvrditi potencijalnu tržišnu vrijednost razmatranih nekretnina.

Sadržaj projekta:
Polazeći od analize lokacije i njenih ograničenja, detaljno je analiziran tržišni potencijal projekta,  pri čemu je naglasak stavljen kako na globalne tržišne trendove, tako i na specifična nišna tržišta  od posebnog interesa za obje nekretnine. Nadalje, u izradi koncepta najbolje uporabe obiju nekretnina, posebna se pažnja posvetila identifikaciji sustava atrakcija u užoj i široj okolini, na  temelju čega je izveden sustav mogućih doživljaja, proizvodni mix i segmentacija potražnje za obje  nekretnine. Na temelju definiranog prijedloga koncepta najbolje uporabe svake od nekretnina,  izvršena je procjena potrebnih ulaganja i predložen način zatvaranja financijske konstrukcije. Konačno, a polazeći od projekcija predvidivih tržišnih, operativnih i financijskih performansi koje bi se trebale postizati gospodarskim korištenjem svake od razmatranih nekretnina, procijenjena je njihova realna tržišna vrijednost te su Naručitelju dane adekvatne preporuke u kontekstu daljih aktivnosti.

Godina završetka: 2008.