Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Filter

TOMAS Zagreb 2006. - Stavovi i potrošnja turista i posjetitelja Zagreba u 2006. godini


Research area : Tourism market research

Project manager : Ph.D. Sanda Čorak

Performer :

Implementation period :

Client :


Contributors


Naručitelj: Turistička zajednica grada Zagreba

Izvođač: Institut za turizam

Cilj istraživanja:
Istraživanje Stavovi i potrošnja turista i posjetitelja Zagreba predstavlja jedno od serije TOMAS istraživanja koje Institut za turizam provodi kontinuirano od 1987. godine. Osnovni cilj istraživanja je prikupiti pouzdane i aktualne kvalitativne i kvantitativne podatke o turističkoj potražnji grada Zagreba, osigurati usporedivost s prethodnim TOMAS istraživanjima i kontinuirano pratiti obilježja turističke potražnje u Zagrebu. Sadržaj istraživanja definiran je na temelju prethodnih TOMAS istraživanja i na temelju preporuka European City Tourism, a obuhvaća sociodemografske podatke o gostu, motivaciju za dolazak, obilježja putovanja i boravka u Zagrebu, troškove boravka te stavove o ponudi, odnosno stupanj zadovoljstva ponudom Zagreba.

Prostorni obuhvat: Grad Zagreb

Vremenski obuhvat: Kolovoz-listopad 2006.

Metodologija istraživanja:
U 2006. godini istraživanje se provodilo metodom osobnog intervjua na uzorku od 1.245 ispitanika u 21 hotelu i na 17 lokacija u gradu na kojima se gosti zadržavaju u većem broju, u razdoblju od kolovoza do listopada. Istraživanjem su obuhvaćeni turisti (gosti koji su ostvarili barem jedno noćenje u gradu) i posjetitelji (gosti koji borave manje od jednog dana i nisu ostvarili noćenje u gradu).