Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Filter

Strateški plan poslovanja Jadranke d.d. Mali Lošinj 2000.-2004.


Research area : Business consulting

Project manager : Mr. sc. Neda Telišman-Košuta

Performer :

Implementation period : 2000

Client :


Contributors


Naručitelj: Jadranka d.d. Mali Lošinj

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Strateški plan poslovanja poduzeća Jadranka d.d. Mali Lošinj dokument je koji u općim crtama identificira ključna područja djelovanja, određuje okvirni vremenski horizont za izvršenje akcija i imenuje nositelje odgovorne za njihovo izvršavanje, te služi kao podloga za detaljno operativno poslovanje u budućnosti.

Sadržaj projekta:
Projekt obuhvaća definiranje misije poduzeća, stratešku analizu, definiranje strateškog usmjerenja, dugoročnih ciljeva, akcijskog plana i plana upravljanja imovinom.

Godina završetka: 2000.