Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Filter

Profiling Croatian Outbound Market To Hungary


Research area : Tourism market research

Project manager : Ph.D. Renata Tomljenović

Performer :

Implementation period :

Client :


Contributors


Naručitelj:
MAGYAR TURIZMUS ZRT.

Izvođač:
Institut za turizam

Cilj projekta:
Utvrditi potencijal hrvatskog emitivnog turističkog tržišta za putovanjima u Mađarsku uključujući motivaciju za putovanjima u Mađarsku, način putovanja, turističke proizvode, percepciju vrijednosti za novac te zadovoljstvo boravkom u Mađarskoj kroz prizmu organizatora putovanja, novinarima specijaliziranim za turistička putovanja i turista.

Sadržaj projekta:
Ovo kvalitativno istraživanje provedeno je u dvije faze. U prvoj fazi, putem dubinskih intervjua, istraženi su stavovi turističkih posrednika i novinara specijaliziranih za putovanja o različitim aspektima mađarske turističke ponude uključujući poslovno okruženje i tržišne trendove, znanje, iskustvo i percepcije o Mađarskoj, identifikaciju najpopularnijih turističkih proizvoda Mađarske, strukturu i cijene putničkih aranžmana, tržišni potencijal te iskustva u organiziranju putovanja u Mađarsku. Uzorak je obuhvatio 12 predstavnika putničkih agencija i 2 novinara. U drugoj fazi, provedeno je kvalitativno istraživanje ( 4 fokus grupe) građana Hrvatske koji putuju u inozemstvo koje je obuhvatilo karakteristike putovanja (omiljene destinacije, proizvodi, doživljaji), proces donošenja odluke o putovanju, imidž Mađarske uključujući faktore koji utječu na odluku o putovanju u Mađarsku te dojmove i znanja o Mađarskoj kao turističkoj destinaciji, njenim turističkim regijama i proizvodima.

Godina završetka: 2012.