Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Filter

Sustav obilježavanja i interpretacije Hercegovačko-neretvanske županije


Research area : Sustainable tourism development

Project manager : Ph.D. Zoran Klarić

Performer :

Implementation period : 2005

Client :


Contributors


Naručitelj: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanske županije/kantona

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Četiri osnovna cilja ovog projekta su: povećanje turističkog prometa i potrošnje kroz dulje zadržavanje turista; podizanje općeg dojma o županiji/kantonu kao turističkoj zemlji i poticanje turističkog razvoja; podizanje opće kvalitete života u županiji/kantonu te porast svjesi o vlastitim vrijednostima; povećanje atraktivnosti područja za inozemna i domaća ulaganja kroz preoblikovanje područja u prostor prema relevantnim standardima
.
Sadržaj projekta:
Prvi dio projekta bavi se označavanjem na prometnicama kao preduvjetom jednostavnog i sigurnog dolaska do pojedinih atrakcija te učinkovitog obavještavanja o njihovom postojanju. Pri tom se pružaju konkretni prijedlozi lokacija putokaza za glavna naselja i turističke atrakcije po pojedinim vrstama u obliku operativnog materijala s kojim se može krenuti izravno u izradu samih ploča i putokaza. Drugi dio sadrži prikaz lokacija prometne i turističke signalizacije po pojedinim raskršćima s uputama za njihovo postavljanje. Treći dio projekta sadrži osnovni prijedlog opremanja turističkih atrakcija potrebnim informacijsko-interpretacijskim sadržajima.

Godina završetka: 2005.