Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Filter

Istraživanje zadovoljstva, marketinško segmentiranje i stvaranje baze podataka gostiju Riviere holding d.d


Research area : Business consulting

Project manager : Sanda WEBER

Performer :

Implementation period : 2003

Client :


Contributors


Naručitelj: Riviera Holding d.d. Poreč

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Osnovni ciljevi projekta bili su istražiti zadovoljstvo gostiju uslugom i proizvodima koje Riviera nudi, segmentirati goste prema obilježjima, kontinuirano prikupljati podatke i stvarati bazu podataka kao osnovu za direktni marketing.

Sadržaj projekta:
Riviera Holding d.d. uvela je 2002. godine novi način anketiranja svojih gostiju s osnovnim ciljem dobivanja potpunijih informacija na temelju kojih bi se mogle donositi kvalitetnije poslovne odluke. Osnovni zadatak Instituta bio je procijeniti validnost metodologije istraživanja uključujući ciljeve, sadržaj, uzorak, upitnik, obradu i analizu prikupljenih podataka te načine izvještavanja o rezultatima istraživanja, te dati prijedlog za unaprjeđenje projekta sukladno postavljenim ciljevima istraživanja. Sadržaj istraživanja definiran je u skladu s postavljenim ciljevima, a obuhvaća ocjenu zadovoljstva pojedinim proizvodima i uslugama, različita obilježja putovanja i boravka gostiju te sociodemografska obilježja.

Godina završetka: 2003.