Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Filter

Turistička valorizacija Nacionalnog parka "Krka"


Research area : Development of research methods

Project manager : Eduard KUŠEN

Performer :

Implementation period : 2003

Client :


Contributors


Naručitelj: Javna ustanova Nacionalni park "Krka"

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Javna ustanova NP "Krka" zadužena za upravljanje nacionalnim parkom suočila se s problemom prostorne i vremenske preopterećenosti nekih dijelova nacionalnog parka u određenom vremenskom razdoblju zbog iskazanog trenda povećanja broja posjetitelja, pa je primarni cilj studije bio izraditi model optimalnog sustava posjećivanja tog osjetljivog eko sustava, kao i definiranje budućeg održivog razvoja turizma za područje nacionalnog parka "Krka".

Sadržaj projekta:
Zbog složenog projektnog zadatka on je sadržajno bio podijeljen na nekoliko tematskih cjelina, i to na: tržišnu analizu, inventarizaciju turističko-atrakcijske osnove, a što je sve korišteno kao uporište za izradu modela turističko prostorne organizacije. Prilikom izrade projekta kombinirano je nekoliko metoda istraživanja, od primarnog istraživanja kojim su bili obuhvaćeni posjetitelji Nacionalnog parka "Krka", obilaska terena i intervjua, odnosno konzultacija relevantnih stručnjaka i pojedinaca, kao i sugestija djelatnika Javne ustanove Nacionalnog parka "Krka", do istraživanja za stolom.
Tržišnom analizom dobiveni nalazi poslužili su kao uporište za lakše marketinško planiranje, unapređenje turističkog proizvoda prema zahtjevima tržišta te planiranje održivog razvoja turizma. Inventarizacijom turističko – atrakcijske osnove utvrđeni su glavni turistički atributi nacionalnog parka, uočeni su trenutno saturirani lokaliteti, kao i oni potencijalni koji zasad nisu turistički eksploatirani (neaktivirani turistički lokaliteti), ali je izvršena i inventarizacija turističko-atrakcijske osnove šireg okruženja u kojem je moguć znatno slobodniji razvoj turizma negoli u osjetljivom eko sustavu nacionalnog parka.
Modelom turističko prostorne organizacije NP "Krka" i njegovog funkcionalnog okruženja postavljen je strateški okvir za budući razvoj održivog turizma u nacionalnom parku "Krka" i njegovom funkcionalnom okruženju. Projektom je definiran daljnji razvoj održivog turizma u Nacionalnom parku "Krka" uz oslanjanje na dinamičniji razvoj turizma u njegovom širem okruženju.

Godina završetka: 2003.