Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Filter

TOMAS ljeto 2004. - Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj


Research area : Tourism market research

Project manager : Ph.D. Sanda Čorak

Performer :

Implementation period : 2004.

Client :


Contributors


Naručitelj:

  • Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka RH
  • Županijske turističke zajednice

Izvođač: Institut za turizam

Cilj istraživanja:
Istraživanje Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj jedino je kontinuirano istraživanje turističke potražnje i potrošnje u Hrvatskoj koje Institut za turizam kontinuirano provodi od 1987. godine. Rezultati istraživanja predstavljaju osnovu za segmentaciju tržišta, utvrđivanje glavnih prednosti i nedostataka turističke ponude, utvrđivanje obilježja potrošnje gostiju te za kontinuirano praćenje trendova domaće i međunarodne potražnje. Istraživanje TOMAS-Ljeto odnosi se na segment ljetnog-odmorišnog turizma. Sadržaj istraživanja obuhvaća sociodemografske podatke o gostu, obilježja putovanja i boravka u destinaciji, troškove putovanja i boravka u destinaciji te stavove o ponudi, odnosno stupanj zadovoljstva smještajnim objektom i ponudom u turističkom mjestu.

Prostorni obuhvat:
Sedam primorskih županija (Istarska, Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska)

Vremenski obuhvat: Lipanj-rujan 2004. godine

Metodologija istraživanja:
U 2004. godini istraživanje se provodilo metodom osobnog intervjua na uzorku od 4.476 ispitanika u 88 destinacija na području sedam obalnih županija, u razdoblju od lipnja do rujna. Uzorkom su obuhvaćene 4 vrste smještajnih objekata i 13 zemalja porijekla gostiju. Dizajn i alokacija uzorka osigurali su reprezentativnost dobivenih rezultata na razini županija, najvažnijih emitivnih tržišta, dva vremenska razdoblja te vrste smještajnog objekta.