Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Filter

Prijedlozi za unapređenje srednjoškolskog obrazovanja za potrebe turizma u Hrvatskoj


Research area : Other areas

Project manager : Ph.D. Sanda Čorak

Performer :

Implementation period :

Client : Ministarstvo turizma RH


Contributors


Ovaj projekt uključivao je analizu trenutne reforme srednjoškolskog strukovnog obrazovanja (SSO) u Hrvatskoj te utjecaj ove reforme na unapređenje SSO-a za turizam i ugostiteljjstvu kao i pregled trenutnog stanja obrazovanja za turističko-ugostiteljska zanimanja (broj učenika, programi i njihove karakteristike, vertikalna mobilnost, zapošljivost). Drugi dio ove studije zasnivao se na dubinskim razgovorima i radionici s ključnim dionicima obrazovnog i turističkog sektora kako bi se utvrdilo u kojoj mjeri sadašnje SSO za turizam zadovoljova očekivanja svih dionika te što bi Ministarstvo turizma RH moglo poduzeti kako bi ga unaprijedilo. Konačno, na tim osnovana, identificirano je niz preporuka resorsnom ministartstvu koje se odnose na probleme obrazovanja i tržište rada, obrazovanje za sadašnje i buduće potrebe tržišta rada, razvnoteža između općih i stručnih znanja i kompetencija te mjere za unapređenje mreže škola i kvalitete poučavanja