Photo: Ilustrativna fotografija

Projects

Filter

TOMAS Brodska kružna putovanja 2006. - Stavovi i potrošnja turista na brodskim kružnim putovanjima


Research area : Tourism market research

Project manager : Siniša Horak

Performer :

Implementation period : 2006.

Client :


Contributors


Naručitelj:

 • Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka RH
 • Hrvatska turistička zajednica
 • TZ Dubrovačko-Neretvanske županije
 • TZ Grada Dubrovnika
 • TZ Grada Korčule
 • TZ Splitsko-Dalmatinske županije
 • TZ Zadarske županije
 • TZ Grada Zadra
 • Lučka uprava Zadar

Izvođač: Institut za turizam

Cilj istraživanja:
Istraživanje Stavovi i potrošnja turista na brodskim kružnim putovanjima u Hrvatskoj predstavlja jedno od serije TOMAS istraživanja koje Institut za turizam provodi kontinuirano od 1987. godine. Osnovni cilj istraživanja TOMAS – Brodska kružna putovanja 2006 je dobivanje pouzdanih i aktualnih informacija o turističkoj potražnji i potrošnji putnika na brodskim cruising putovanjima, u destinacijama u Hrvatskoj, u 2006. godini. Podaci prikupljeni istraživanjem omogućit će:

 • utvrđivanje opsega i strukture turističke potrošnje putnika i članova posade na brodskim kružnim putovanjima u destinacijama uplovljavanja u Hrvatskoj,
 • utvrđivanje glavnih prednosti i slabosti turističke ponude destinacija uplovljavanja na kružnim putovanjima u Hrvatskoj te
 • ocjenu turističke ponude destinacije uplovljavanja u Hrvatskoj u odnosu na druge posjećene destinacije na kružnim putovanjima.

Prostorni obuhvat: Dubrovnik, Korčula, Split i Zadar

Vremenski obuhvat: lipanj-rujan 2006. godine

Metodologija istraživanja:
Sadržaj istraživanja obuhvaća osnovne sociodemografske podatke o putnicima i članovima posade na brodskim kružnim putovanjima, obilježja boravka putnika i članova posade u destinaciji uplovljavanja/gradu i okolici, troškove boravka u destinaciji uplovljavanja, stavove o turističkoj ponudi destinacije uplovljavanja koji uključuju 14 različitih elemenata turističke ponude grada i okolice te ocjenu konkurentnosti turističke ponude destinacije uplovljavanja s drugim posjećenim destinacijama na brodskom kružnom putovanju. Istraživanje se provodi metodom osobnog intervjua na uzorku od 1500 ispitanika u četiri luke. Dizajn i alokacija uzorka osiguravaju reprezentativnost dobivenih rezultata na razini luke te na razini putnik/član posade. Radi se o stratificiranom slučajnom uzorku prema gradu, veličini broda mjerenoj brojem putnika i gostu (putnik/posada).