Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

STRATEŠKE SMJERNICE I AKCIJSKI PLAN RAZVOJA TURIZMA OPĆINE OMIŠALJ


Područje istraživnja : Razvoj istraživačkih metoda

Voditelj projekta : Mr. sc. Neda Telišman-Košuta

Izvođač :

Razdoblje provedbe :

Naručitelj :


Suradnici


Naručitelj:
TZ OPĆINE OMIŠALJ

Izvođač:
Institut za turizam

Voditelj projekta:
Mr. sc. Neda Telišman Košuta

Cilj projekta:
Cilj projekta je ponuditi viziju razvoja konkurentne turističke destinacije u suvremenom tržišnom okruženju kako bi se, na taj način, pridonijelo ravnomjernijem turističkom razvoju Općine Omišalj, produženju turističke sezone, izgradnji sadržajne i kvalitetne turističke destinacije te izgradnji prepoznatljivog i privlačnog imidža destinacije.

Sadržaj projekta:
Dokument polazi od realnog i objektivnog sagledavanja trenutnog stanja, evidentira i sistematizira turističke potencijale područja Općine Omišalj te sagledava mogućnosti razvoja turističke ponude u skladu s trendovima na turističkom tržištu. Na temelju postavljene vizije i temeljnih odrednica destinacijskog pozicioniranja, dokument predlaže skup perspektivnih razvojnih projekata vezanih uz različite aspekte razvoja turizma Općine.