Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Strategija turističkog razvoja Zagrebačke županije


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Dr. sc. Snježana Boranić Živoder

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2016.

Naručitelj : TZ Zagrebačke županije


Suradnici


U studiji se polazi od analize postojećeg stanja u okviru kojeg je opisano sljedeće: zemljopisna i gospodarska obilježja, gospodarsko županije, ekološke značajke prostora, analiza turističke ponude i potražnja, analiza atrakcijske osnove te destinacijski marketing i menadžment. Potom slijede turistički trendovi relevantni za županiju. Izvedena je SWOT matrica. Strategija sadrži viziju i ciljeve razvoja te prostorni koncept. Prostor županija podijeljen je u tri dijela: zapadni dio koji, shodno, rasporedu resursa predstavlja temu hedonizma, središnji dio (prostor Velike Gorice i okruženjaI) prostor poslovnog turizma te istočni dio Županije koji obuhvaća temu ladanja i zdavog života. U Strategiji su obrađene komunikacijske kativnosti i brend koncept pri čemu se kao ključne asocijacije ističu: ladanje, fino, opušteno i aktivno. Studija zavrašva akcijskim planom u kojem je predviđeno 30-tak projekata u tri područja: destinacijski menadžment, lanac vrijednosti i tržišna prepoznatljivost.