Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020. godine; Izvještaj I: Situacijska analiza.


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2016.

Naručitelj : Primorsko – goranska županija


Suradnici


Temeljen na ekstenzivnoj analizi postojećeg internog i eksternog okruženja (provedenoj od strane FMTU, Opatija), struktura Strateškog plana razvoja turizma obuhvaća scenarije, načela, viziju i ciljeve razvoja turizma, operativne strategije i akcijski plan te projekciju ekonomskih učinaka turizma do 2020. godine. Strategija postavlja viziju Kvarnera do 2020. kao globalno konkurentne, cjelogodišnje, emotivno dojmljive i inspirativne turističke destinacije te predviđa 10 operativnih razvojnih strategija, odnosno 62 razvojne mjere. Uključuje osam 'imidž' projekata koji imaju potencijal, iz različitih perspektiva, pridonijeti repozicioniranju Kvarnera na turističkom tržištu: 1) Turistifikacija projekta 'Rijeka - EPK 2020.', 2) Tematski zabavni park Voz-Peškera, 3) Mreža in situ prezentirane baštine i povezivanje tematskim turističkim rutama, 4) Kongresni centar Kvarner, 5) Golf Lošinj-Punta Križa, 6) Park dupina, 7) Kvarner-Destinacija zdravlja, 8) Zeleni prsten Kvarnera-Turistifikacija područja Parka prirode Učka-Platak-NP Risnjak-Dolina Kupe. Marketinška komponentna projekta u strateškom dijelu donosi evoluciju brenda Kvarnera kao destinacije 'dobrih osjećaja' te predviđa diversifikaciju ciljnih tržišnih segmenata i turističkih proizvoda. Operativni marketing plan predviđa, između ostalog, implementaciju novog kreativnog sadržaja, iskorak u promociji prema ciljnim segmentima, snažniju orijentaciju prema on-line komunikaciji, razvoj destinacijskih sustava prodaje i informiranja.