Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Marketing plan održivog razvoja turističkih krstarenja Dunavom u Hrvatskoj: promocijske aktivnosti: završni izvještaj


Područje istraživnja : Destinacijski marketing i brandiranje

Voditelj projekta : Mr. sc. Neda Telišman-Košuta

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2015.

Naručitelj : Lučka uprava Vukovar


Suradnici


Kako bi se pridonijelo daljnjem rastu riječnih krstarenja Dunavom u Hrvatskoj, Lučka uprava Vukovar pokrenula je izradu Marketing plana kojim se uspostavlja strateški komunikacijski okvir, odnosno definiraju informacijsko-promocijske aktivnosti hrvatskih dionika usmjerene prije svega prema organizatorima riječnih krstarenja, a potom i prema medijima, potencijalnim gostima i lokalnim zajednicima. Polazeći od obilježja i interesa ovih ciljnih publika, u strategiji promocije oslanja se na aktivnosti iz domena odnosa s javnošću, Internet marketinga i direktnog marketinga kako bi se uspjelo osigurati višu prepoznatljivost i veći interes za hrvatskim dijelom dunavske rute, zatim uključivanje Hrvatske u veći broj postojećih i/ili novih itinerera plovidbe te pozitivno utjecalo na razumijevanje proizvoda 'riječnih krstarenja' u lokalnoj zajednici.